.coop

Dominis .coop

COOP és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini COOP escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.coop

.COOP es una extensión de dominio dirigida a organizaciones cooperativas en todo el mundo. La intención es crear un espacio online exclusivo y especializado. Puede ser registrado por las cooperativas, las subsidiarias de propiedad absoluta y otras organizaciones para promover o apoyar cooperativas. Los solicitantes de registro de un nombre de dominio .COOP se añadirán automáticamente al directorio cooperativo online y recibirán un boletín de noticias. El registro .COOP autenticará a todos los solicitantes de registro con un nombre de dominio .COOP.


.coop

Requeriments de dominis .coop

- Només poden registrar dominis .coop les cooperatives.

.coop

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .coop pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".coop".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .coop una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .coop pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .coop podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .coop


.coop

Característiques

Per registrar dominis genèrics .coop has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .coop es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.coop

Com renovar

Per renovar dominis .coop aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .coop també admeten renovació anticipada.

.coop

Com transferir

Per a transferir dominis .coop és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .coop aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.coop

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .coop si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .coop té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.coop

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .coop a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).