.company

Dominis .company

COMPANY és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini COMPANY escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.company

El registre de dominis .company no té requisits en fase Lliure.

Donuts Inc. és el sol·licitant la terminació .company i moltes altres de nous dominis gTLDs. Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.company

Requeriments de dominis .company

19 de Març de 2014

A la fase Lliure dels dominis .company, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.company

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .company pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".company".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .company una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .company pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .company podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .company


.company

Característiques

Per registrar dominis genèrics .company has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .company es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.company

Com renovar

Per renovar dominis .company aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .company també admeten renovació anticipada.

.company

Com transferir

Per a transferir dominis .company és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .company aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.company

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .company si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .company té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.company

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .company a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).