.cn.com

Dominis .cn.com

CN.COM és el domini territorial geogràfic de Xina. De forma senzilla un domini CN.COM serveix per identificar-te con un nom, producte, marca, etc a Internet mitjançant una pàgina web o d'altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini CN.COM escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.cn.com


.cn.com

Requeriments de dominis .cn.com

- El registre de dominis .cn.com és lliure per a qualsevol persona, organització o empresa.


.cn.com

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .cn.com pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".cn.com".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .cn.com una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .cn.com pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .cn.com podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .cn.com


.cn.com

Característiques

Per registrar dominis genèrics .cn.com has de completar el formulari de registre on-line.

Caràcters permesos:

- Mínim: 1

- Màxim: 63

- Lletres i nombres

- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.

Els dominis .cn.com es poden contractat entre 1 i 10 anys.


.cn.com

Com renovar

Per renovar dominis .cn.com aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.

Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.

Els dominis .cn.com també admeten renovació anticipada.


.cn.com

Com transferir

Per a transferir dominis .cn.com és necessari:

- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.

- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.

- Que tinguin més de 60 dies de registre.

Al transferir dominis .cn.com aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada màxima de 5 dies.

Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.


.cn.com

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .cn.com si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .cn.com té un cost de 50 euros (preus sense IVA).


.cn.com

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .cn.com a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.

Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).