.christmas

Dominis .christmas

CHRISTMAS és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini CHRISTMAS escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.christmas

El registre de dominis .christmas no té requisits en fase lliure.

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.christmas

Requeriments de dominis .christmas

08 de Juliol de 2014.

A la fase Lliure dels dominis .christmas, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.christmas

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .christmas pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".christmas".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .christmas una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .christmas pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .christmas podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .christmas


.christmas

Característiques

Per registrar dominis genèrics .christmas has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .christmas es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.christmas

Com renovar

Per renovar dominis .christmas aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .christmas també admeten renovació anticipada.

.christmas

Com transferir

Per a transferir dominis .christmas és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .christmas aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.christmas

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .christmas si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .christmas té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.christmas

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .christmas a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).