.ceo

Dominis .ceo

CEO és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini CEO escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.ceo

El registre de dominis .ceo no té requisits en fase lliure.

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.ceo

Requeriments de dominis .ceo

28 de Març de 2014

A la Fase lliure dels dominis .ceo, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra. Les tarifes de registre són les de la fase lliure general.


.ceo

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .ceo pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".ceo".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .ceo una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .ceo pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .ceo podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .ceo


.ceo

Característiques

Per registrar dominis genèrics .ceo has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .ceo es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.ceo

Com renovar

Per renovar dominis .ceo aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .ceo també admeten renovació anticipada.

.ceo

Com transferir

Per a transferir dominis .ceo és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .ceo aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.ceo

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .ceo si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .ceo té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.ceo

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .ceo a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).