.cat

Dominis .cat

*Podem registrar dominis .cat de 1 o 2 caràcters, més informació aquí. Si estàs interessat contacta amb nosaltres.

CAT és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini CAT escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.cat

El domini .CAT va ser la primera extensió de domini concedida a una comunitat lingüística. Comprar un domini .cat ho pot fer qualsevol persona física o empresa, l'únic requisit és que tingui continguts significatius en català, focalitzats a la comunitat catalano-parlant. També es poden tenir continguts en altres idiomes a part del català en el domini .cat


.cat

Requeriments de dominis .cat

- El registre de dominis .cat és lliure per a qualsevol persona, organització o empresa. L'únic requisit és que el web tingui continguts significatius en català.


.cat

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .cat pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".cat".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .cat una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .cat pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .cat podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .cat


.cat

Característiques

Per comprar un domini .cat has de completar el formulari de registre on-line.

Caràcters permesos:

- Mínim: 1

- Màxim: 63

- Lletres i nombres

- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.

Els dominis .cat es poden contractat entre 1 i 10 anys.


.cat

Com renovar

Per renovar dominis .cat aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.

Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.

Els dominis .cat també admeten renovació anticipada.


.cat

Com transferir

Per a transferir dominis .cat és necessari:

- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.

- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.

- Que tinguin més de 60 dies de registre.

Al transferir dominis .cat aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.

Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.


.cat

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .cat si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular del domini .cat té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .


.cat

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .cat a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.

Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).


Entorno es Agent Registrador acreditat per la Fundació PuntCAT

Entre altres objectius estan:

- Donar a conèixer activitats referents a la gestió i promoció del domini .cat

- Promoure la normalització de l’ús del català i la identitat catalana en l’àmbit d’Internet i les TIC