.cat

Descripció dels dominis .cat

El domini .CAT va ser la primera extensió de domini concedida a una comunitat lingüística. El .CAT el pot registrar qualsevol persona física o empresa, l'únic requisit és que tingui continguts significatius en català, focalitzats a la comunitat catalano-parlant. També es poden tenir continguts en altres idiomes a part del català.


.cat

Requeriments de dominis .cat

- El registre de dominis .cat és lliure per a qualsevol persona, organització o empresa. L'únic requisit és que el web tingui continguts significatius en català.


.cat

Característiques

Per registrar dominis genèrics .cat has de completar el formulari de registre on-line.

Caràcters permesos:

- Mínim: 1

- Màxim: 63

- Lletres i nombres

- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.

Els dominis .cat es poden contractat entre 1 i 10 anys.


.cat

Com renovar

Per renovar dominis .cat aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.

Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.

Els dominis .cat també admeten renovació anticipada.


.cat

Com transferir

Per a transferir dominis .cat és necessari:

- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.

- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.

- Que tinguin més de 60 dies de registre.

Al transferir dominis .cat aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.

Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.


.cat

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .cat si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .cat té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .


.cat

Modificació de contactes

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .cat a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.

Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).