.cam

Dominis .cam

CAM és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini CAM escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.cam

El registre de dominis .cam no té requisits en fase Lliure.

L'extensió de domini .cam proporciona als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.cam

Requeriments de dominis .cam

14 de desembre de 2016

A la fase Lliure dels dominis .cam, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.cam

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .cam pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".cam".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .cam una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .cam pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .cam podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .cam


.cam

Característiques

Per registrar dominis genèrics .cam has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .cam es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.cam

Com renovar

Per renovar dominis .cam aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .cam també admeten renovació anticipada.

.cam

Com transferir

Per a transferir dominis .cam és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .cam aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.cam

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .cam si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .cam té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.cam

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .cam a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).