.bike

Dominis .bike

BIKE és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini BIKE escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.bike

El registre de dominis .bike no té requisits en fase Lliure.

Donuts Inc. és el sol·licitant la terminació .bike i moltes altres de nous dominis gTLDs. Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.

El nou gTLD .bike està enfocat al món del ciclisme. Facilitarà la comunicació i expansió d'aquest col·lectiu en el qual s'inclouen: marques, practicants, botigues de bicicletes, rutes, equips...


.bike

Requeriments de dominis .bike

05 de Febrer de 2014

A la fase Lliure dels dominis .bike, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.bike

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .bike pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".bike".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .bike una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .bike pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .bike podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .bike


.bike

Característiques

Per registrar dominis genèrics .bike has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .bike es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.bike

Com renovar

Per renovar dominis .bike aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .bike també admeten renovació anticipada.

.bike

Com transferir

Per a transferir dominis .bike és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .bike aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.bike

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .bike si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .bike té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.bike

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .bike a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).