.barcelona

Dominis .barcelona

BARCELONA és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini BARCELONA escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.barcelona

Objectius del domini .barcelona

Facilitar la comunicació digital de la Comunitat de barcelona

Proporcionar una plataforma per al desenvolupament urbà en l'espai digital de la Comunitat de barcelona

Enfortiment de la imatge de barcelona a Internet

Prioritats fase Sunrise / Landrush:

Prioritat 1: Per a titulars de marques inscrites al Trademark Clearinghouse. Per poder sol·licitar el teu domini .barcelona en aquesta fase és necessari disposar del fitxer SMD propocionat per TMCH.

Prioritat 2: Public Administrations Limited Registration Period (LRP) destinat a les Administracions Públiques amb competències en la provincia de Barcelona.

Prioritat 3: LRP destinat a marques que no estan inscrites al TMCH, però que estan registrades i tenen efecte a Espanya.

Prioritat 4: Per a empreses amb seu legal a Barcelona o província, podrà registrar el seu nom d'empresa o un domini que ja tingui registrat en una altra extensió.

Prioritat 5: Fase Landrush per titulars que no compleixen cap dels requisits anteriors, però volen sol·licitar el seu domini .barcelona abans que s'obri al públic en general a un cost superior. Si en finalitzar aquesta fase només hi ha un domini sol·licitat quedarà registrat.

Si hi ha més d'una sol·licitud per al mateix domini en la mateixa prioritat, es procedirà a una subhasta entre els sol·licitants, excepte a la Prioritat 2: consultar política de registre


.barcelona

Requeriments de dominis .barcelona

A la fase Lliure dels dominis .barcelona, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.barcelona

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .barcelona pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".barcelona".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .barcelona una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .barcelona pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .barcelona podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .barcelona


.barcelona

Característiques

Per registrar dominis genèrics .barcelona has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .barcelona es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.barcelona

Com renovar

Per renovar dominis .barcelona aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .barcelona també admeten renovació anticipada.

.barcelona

Com transferir

Per a transferir dominis .barcelona és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .barcelona aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.barcelona

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .barcelona si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .barcelona té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.barcelona

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .barcelona a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).