.bank

Dominis .bank

BANK és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini BANK escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.bank

Qui pot registrar dominis .bank?

3.1 Bancs estatals, regionals i provincials supervisats per l'Autoritat governamental regulatòria.

3.2 Associacions d'estalvi autoritzades i supervisades per l'Autoritat governamental regulatòria.

3.3 Bancs nacionals.

3.4 Associacions els membres de les quals estan compreses en els punts 3.1, 3.2 o 3.3.

3.5 Grups d'associacions els membres de les quals estan identificats en el punt 3.4.

3.6 Proveïdors de serveis que donen suport a les entitats dels punts 3.1, 3.2 o 3.3.

3.7 Els reguladors del govern de bancs autoritzats i supervisats o associacions d'estalvi o organitzacions els membres de les quals es componen principalment de tals reguladors del govern.

Symantec s'encarregarà de certificar que el titular compleix els requisits d'elegibilidad per als dominis .bank.

.bank es pot registrar sense DNS i no utilitzar-ho, però si es vol utilitzar ha de ser amb DNSSEC i usant per host de dns un domini .bank. (DNSSEC) assegura que els usuaris d'Internet estan arribant als llocs web reals dels titulars i no estan mal dirigits a webs d'hackers. El registre requerirà que tots els nivells de domini .bank utilitzen DNSSEC per resoldre aquests dominis a través d'Internet.

Quins són els requisits de seguretat en .bank?

-Obligatori de Verificació d'Entitats Regulades assegura que només els membres legítims de la comunitat bancària mundial poden tenir el seu domini .bank.

-Obligatori nova verificació de dades de registre cada dos anys o en la renovació de domini, la qual cosa ocorri primer, assegura l'elegibilidad contínua per als noms de domini.

-Autenticació E-mail per mitigar spoofing, phishing i altres activitats malicioses propagades a través de correus electrònics a usuaris desprevinguts. Per als dominis destinats per enviar correu electrònic, els sol·licitants de registre haurà de publicar almenys un dels següents registres de recursos DNS autenticació de correu electrònic: . Sender Policy Framework (SPF), . Domain Keys Identified (DKIM).

-Multi-Factor d'autenticació per assegurar que qualsevol canvi en les dades de registre es fa només per usuaris autoritzats de l'entitat registrada.

-Xifrat millorat per garantir la seguretat de la comunicació a través d'Internet per prevenir l'espionatge, manipulació de dades, etc.

-No permet Whois privat.

Si finalment es denegués el domini per no complir els requisits es retorna l'import de registre menys 250 euros de taxes de validació.

Per consultar plenament els requisits .bank visiti https://www.register.bank/policies/

Si té dubtes addicionals visiti https://www.register.bank/faq/

Condicions generals de Sol·licitud, gestió i tramitació de noms de domini d'Entorno Digital, S.A.


.bank

Requeriments de dominis .bank

24 de Juny de 2015

.bank és un domini restringit a entitats financeres, cada sol·licitant de .bank haurà de passar una validació per part de Symantec, exactament igual que la que s'està seguint a l'hora de sol·licitar un certificat SSL (verificació de l'entitat i la persona de contacte com a membre de l'organització, anomenada de verificació a un telèfon que Symantec trobi en pàgines grogues o Duns, etc ...) Tot això es realitzarà per garantir que un .bank realment sigui utilitzat per entitats financeres.


.bank

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .bank pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".bank".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .bank una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .bank pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .bank podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .bank


.bank

Característiques

Per registrar dominis genèrics .bank has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .bank es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.bank

Com renovar

Per renovar dominis .bank aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .bank també admeten renovació anticipada.

.bank

Com transferir

Per a transferir dominis .bank és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .bank aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.bank

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .bank si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .bank té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.bank

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .bank a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).