.au

Dominis .au

AU és el domini territorial geogràfic de Austràlia. De forma senzilla un domini AU serveix per identificar-te con un nom, producte, marca, etc a Internet mitjançant una pàgina web o d'altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que está sota el teu domini COM.AU escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.au

-

.au

Requeriments de dominis .au

- El registre del domini és lliure per a qualsevol persona, organització o empresa de Australia que desitgi registrar un domini .au.

- El contacte titular i administratiu han de ser del pais.

- Si dispose de marca registrada a Australia, o marca internacional amb validesa al país no fa falta que el titular i el contacte administratiu siguin d'Australia.

- S'haurà de presentar fotocòpia del DNI (persones) o de targeta d'identificación fiscal (empreses).


.au

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .au pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".au".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .au una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .au pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .au podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .au


.au

Característiques

Per registrar dominis territorials (ccTLD) .au d'Austràlia és necessari que el contacte titular i administratiu siguin del pais. Si es disposa de marca registrada a Australia, el titular y contacte administratiu poden ser de fora d'Australia.

També haurà de completar el formulari de registre on-line.

Caràcters permesos:

- Mínim: 3

- Màxim: 63

- Lletres i nombres

- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.

El domini es registra per dos anys.


.au

Com renovar

Per renovar dominis territorials .au d’Austràlia el domini ha d’estar en període de renovació i només es poden renovar per dos anys.

Aquest període s’inicia 60 dies abans de la data d’expiració i el domini es pot renovar fins 30 dies abans de l’expiració.


.au

Com transferir

Per a transferir un domini territorial .au és necessari:

- Auth code

- Que el domini tingui més de 30 dies de registre.

- Que el domini estigui desbloquejat en l'actual registrador. Si no és així el client ha de demanar el desbloqueig a l'actual registrador.

El procés sol trigar entre 5 i 10 dies.

Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per evitar que aquesta sigui denegada.

El domini es renova per dos anys més a partir de la data de transferència.


.au

Canvi de titular

Posi's en contacte amb Entorno Digital per fer un canvi de titular d'un domini .au


.au

Modificació de contactes i DNS

Pot modificar els contactes i servidors de DNS dels seus dominis .au a través del seu panell de control, al que pot accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.

Les modificacions es realitzen en temps real i tenen cost.