.app

Dominis .app

APP és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini APP escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.app

Per al registre de dominis .app serà necessari tenir un certificat SSL perquè puguin funcionar. Google proporcionarà una llista de dominis Premium amb una tarifa més elevada de Registre i Renovació.

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.app

Requeriments de dominis .app

08 de Maig de 2018

A la fase Lliure dels dominis .app, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.

Per activar un domini .app, heu de tenir un certificat SSL perquè pugui funcionar.


.app

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .app pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".app".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .app una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .app pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .app podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .app


.app

Característiques

Per registrar dominis genèrics .app has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .app es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.app

Com renovar

Per renovar dominis .app aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .app també admeten renovació anticipada.

.app

Com transferir

Per a transferir dominis .app és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .app aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.app

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .app si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .app té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.app

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .app a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).