.alipay

Dominis .alipay


.alipay

Requeriments de dominis .alipay


.alipay

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .alipay pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".alipay".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .alipay una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .alipay pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .alipay podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .alipay


.alipay

Característiques

Per registrar dominis genèrics .alipay has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .alipay es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.alipay

Com renovar

Per renovar dominis .alipay aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .alipay també admeten renovació anticipada.

.alipay

Com transferir

Per a transferir dominis .alipay és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .alipay aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.alipay

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .alipay si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .alipay té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.alipay

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .alipay a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).