.aero

Dominis .aero

AERO és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini AERO escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.aero

.AERO es la extensión de dominio para la comunidad de aviación. La gestiona la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA) y puede registrarla cualquier persona que sea miembro de la comunidad de aviación, por un período mínimo de dos años.


.aero

Requeriments de dominis .aero

- El registre de dominis .aero és lliure per a qualsevol persona, organització o empresa.

.aero

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .aero pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".aero".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .aero una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .aero pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .aero podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .aero


.aero

Característiques

Per registrar dominis genèrics .aero has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .aero es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.aero

Com renovar

Per renovar dominis .aero aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .aero també admeten renovació anticipada.

.aero

Com transferir

Per a transferir dominis .aero és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .aero aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.aero

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .aero si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .aero té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.aero

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .aero a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).