.actor

Dominis .actor

ACTOR és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini ACTOR escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.actor

Aquest domini es ideal per a la comunitat d'actors i aficionats del món de l'espectacle, cinema, teatre, musicals...


.actor

Requeriments de dominis .actor

06 d'Agost de 2014.

A la fase Lliure dels dominis .actor, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.actor

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .actor pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".actor".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .actor una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .actor pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .actor podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .actor


.actor

Característiques

Per registrar dominis genèrics .actor has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .actor es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.actor

Com renovar

Per renovar dominis .actor aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .actor també admeten renovació anticipada.

.actor

Com transferir

Per a transferir dominis .actor és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .actor aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.actor

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .actor si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .actor té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.actor

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .actor a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).