.abogado

Dominis .abogado

ABOGADO és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini ABOGADO escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.abogado

Els dominis .abogado estan restringits a empreses d'advocats, advocats, facultats de drets i/o tribunals. S'utilizarà un sistema de verificació del registre del domini .abogado

Aquest nou domini proporcionarà a les persones i empreses d'aquest sector noves oportunitats i expresions que no existeixen actualment a la xarxa.


.abogado

Requeriments de dominis .abogado

El dominis .abogado estan orientats a empreses d'advocats, advocats, facultats de drets i/o tribunals. S'utilitzarà un sistema de verificació del Registre després de registrar el domini.

El sol·licitant de .abogado ha de ser un advocat qualificat amb llicència per exercir l'advocacia o una institució jurídica autoritzada (bufets d'advocats, facultats de dret, reguladors legals, tals com a col·legis d'advocats i tribunals de la llei). No es permetran sol·licituds de noms de domini .abogado que utilitzin proxy o servei de privadesa o qualsevol altre servei d'efecte equivalent.

El procés de verificació dels sol·licitants de registre .abogado es realitzarà després del registre, així el nom de domini es delega provisionalment a la persona o organització i després es verifica que el titular cumpleix els requisits. El procés verificació durarà al voltant d'1-2 dies hàbils. Si el registre determina que el titular no cumpleix els requisits descrits anteriorment, procedirà a la baixa del domini.

Per poder verificar l'elegibilidad d'una sol·licitud de domini .abogado, serà necessari que el sol·licitant proporcioni la següent informació:

-El nom del seu Regulador.

-Data de la seva inscripció en el Regulador.

-Nom de referència de la seva inscripció en el Regulador.

-Jurisdicció del seu Regulador.

Per a més informació sobre l'elegibilitat, per favor vagi a nic.law a http://nic.law/eligibilitycriteria/


.abogado

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .abogado pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".abogado".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .abogado una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .abogado pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .abogado podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .abogado


.abogado

Característiques

Per registrar dominis genèrics .abogado has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .abogado es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.abogado

Com renovar

Per renovar dominis .abogado aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .abogado també admeten renovació anticipada.

.abogado

Com transferir

Per a transferir dominis .abogado és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .abogado aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.abogado

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .abogado si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .abogado té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.abogado

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .abogado a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).