Notícies

Gestioni els seus correus amb OTRS.

Gestioni els seus correus amb OTRS.

OTRS és l'eina perfecta, per centralitzar la comunicació i tasques entre els diferents departaments de la seva empresa i entre la seva empresa i els seus clients, servint de suport a les tasques administratives.

Crei els diferents departaments del seu negoci en carpetes (cues) dins de l'aplicació, i mitjançant la generació de tiquets aconsegueixi que aquesta informació flueixi de manera àgil, d'un departament a un altre, o cap als seus clients, per a una gestió òptima.

Amb l'aplicació OTRS pot gestionar des de correus, trucades, consultes...., fins a comandes, enviar comunicats, incidències que es produeixin... d'una manera ràpida i senzilla.
Aquest programa permet adequar-se segons el funcionament i necessitats del seu negoci, amb el que podrà crear tantes carpetes/subcarpetas, nomenar-les, limitar l'accés, etc...

Mitjançant la creació/assignació de tiquets, podrà fer un seguiment en tot moment i veure l'evolució d'una tasca concreta fins a la seva correcta finalització.

Cada tiquet té assignat un número, per a la seva ràpida localització, i dins del mateix podrà bloquejar-ho (perquè només pugui gestionar-ho un usuari), veure el seu historial (vista ràpida des de la creació del tiquet fins al seu estat actual) i moltes altres accions com respondre, dividir, assignar a un propietari, tancar-ho, prioritat, barrejar, etc.

En tot moment les consultes rebudes es podran gestionar per algú del departament (adreça d'e-mail genèrica), d'aquesta manera les consultes podran ser ateses, independentment de qui estigui treballant (adreça d'e-mail personal), perquè el treball sigui més ràpid i efectiu.

No necessita tenir un compte de correu per a cada usuari, sinó una carpeta on es generaran tiquets per a cada departament.

Entorno Digital ofereix als seus clients la possibilitat de centralitzar l'activitat de la seva empresa amb OTRS. Li instal·larem aquesta eina per agilitar la gestió dels seus correus. Si desitja visualitzar una demo d'aquest producte posi's en contacte amb nosaltres via mail (nic@entorno.es) o a través del telèfon
935942101.


Últimes notícies

Entorno Digital
Gestioni els seus correus amb OTRS.