.health

Dominis .health

HEALTH és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini HEALTH escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.health

Qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en la extensió de domini .health, però tindràs que cumplir la següent normativa a nivel de continguts, més informació aquí: get.health/documentation


.health

Requeriments de dominis .health

05 de Decembre de 2017.

A la fase Lliure dels dominis .health, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Però tindràs que cumplir la següent normativa a nivel de continguts, més informació aquí: get.health/documentation


.health

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .health pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".health".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .health una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .health pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .health podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .health


.health

Característiques

Per registrar dominis genèrics .health has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .health es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.health

Com renovar

Per renovar dominis .health aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .health també admeten renovació anticipada.

.health

Com transferir

Per a transferir dominis .health és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .health aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.health

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .health si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .health té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.health

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .health a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).