.gift

Dominis .gift

El registre del domini .gift és lliure i no té requisits.


.gift

Requeriments de dominis .gift

15 d'Abril de 2014

A la fase Lliure dels dominis .gift, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.

Les tarifes de registre són les de la fase Lliure General.


.gift

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .gift pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".gift".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .gift una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .gift pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .gift podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .gift


.gift

Característiques

Per registrar dominis genèrics .gift has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .gift es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.gift

Com renovar

Per renovar dominis .gift aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .gift també admeten renovació anticipada.

.gift

Com transferir

Per a transferir dominis .gift és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .gift aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.gift

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .gift si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .gift té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.gift

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .gift a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).