.dance

Dominis .dance

DANCE és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini DANCE escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.dance

El registre de dominis .dance no té requisits en fase Lliure.

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.

El nou gTLD .dance es preveu molt atractiu per a una gran varietat d'usuaris d'Internet.


.dance

Requeriments de dominis .dance

21 de Maig de 2014.

A la fase Lliure dels dominis .dance, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.dance

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .dance pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".dance".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .dance una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .dance pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .dance podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .dance


.dance

Característiques

Per registrar dominis genèrics .dance has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .dance es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.dance

Com renovar

Per renovar dominis .dance aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .dance també admeten renovació anticipada.

.dance

Com transferir

Per a transferir dominis .dance és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .dance aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.dance

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .dance si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .dance té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.dance

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .dance a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).