.bot

Dominis .bot

BOT és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini BOT escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.bot


.bot

Requeriments de dominis .bot

Actualment, qualsevol persona que posseeix, opera o gestiona bots publicats amb una eina compatible (Amazon Lex, Botkit Studio, Dialogflow, Gupshup, Microsoft Bot Framework i Pandorabots) pot validar un bot i registrar un nom de domini .BOT.

Si ja teniu un bot, necessitarem el vostre testimoni de client d'eina per validar el registre .bot


.bot

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .bot pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".bot".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .bot una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .bot pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .bot podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .bot


.bot

Característiques

Per registrar dominis genèrics .bot has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .bot es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.bot

Com renovar

Per renovar dominis .bot aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .bot també admeten renovació anticipada.

.bot

Com transferir

Per a transferir dominis .bot és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .bot aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.bot

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .bot si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .bot té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.bot

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .bot a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).