Àrea privada
93 594 21 01
Menú

Àrea privada

E-INFO documents


E-INFO documents

Té un web estàtic que no li aporta cap benefici?

Millori el rendiment del seu web amb e-info: Disseny web personalitzat, àrea de noticies destacades, àrea de documents pública i privada, amb gestor de continguts intuïtiu i dinàmic.

Possibilitat d’ampliar les funcionalitats del seu web mitjançant mòduls.

Quota mensual

19,90 / mes

Alta: 149€

Preu sense IVA

Forma de pagament:
100% de l’import al acceptar el pressupost.

Inclou:
 • Implementar disseny i maquetació en html (1 idioma)
 • Integració a la plataforma de hosting*
 • Manteniment i adaptació de software als canvis de noves versions de S.O. , llenguatge de programació o de bases de Dades.

Quota única

799 €

Preu sense IVA

Forma de pagament:
30% de l’import al acceptar el pressupost.
70% de l’import al finalitzar el projecte.

Inclou:
 • Implementar disseny i maquetació en html (1 idioma)
 • Integració a la plataforma de hosting
Obrir document PDF

Objectiu:
- Donar a conèixer la seva empresa per a captar futurs clients.
- Mostrar informació detallada sobre l’empresa, equip i serveis que ofereix.
- Guanyar temps i eficàcia en la gestió de documents entre vostè i els seus clients.
- Oferir comunicació directa amb els usuaris per satisfer qualsevol tipus de consulta o sol•licitud d’informació.
- Crear un website atractiu, àgil i dinàmic.

El nostre equip de disseny personalitzarà el seu web amb un disseny personalitzat, adaptat a la imatge corporativa de la seva empresa.

Podrà mantenir informats als seus clients sobre les últimes novetats, normatives, convenis col·lectius, nòmines, tarifes, etc. Vostè decideix si la informació és pública, interna, es comparteix amb varis clients o és exclusiva per a cada un d'ells.

El Web estarà implementat inicialment en un idioma. Existirà la possibilitat d’ampliar el número d’idiomes. Cada idioma tindrà un cost addicional de 200€.

SECCIONS WEB

 • Presentació

  Disseny web a mida, amb breu descripció i ressenya històrica de l’empresa. El text es complementarà amb una fotografia representativa.

 • Serveis

  Descripció dels serveis principals que ofereix l’empresa: Text descriptiu amb 2 fotografies.

 • Noticies (buscador per paraules clau, llistat i fitxa de noticies)

  Secció pública on es mostrarà el llistat de noticies publicades per l’administrador del Web. El llistat de noticies estarà paginat i es podrà ordenar per títol o data. A través del llistat de noticies es podrà accedir al detall de la noticia.

  Tindrà la possibilitat de destacar alguna noticia a la home i podrà gestionar les noticies a través de un gestor molt fàcil d’utilitzar.

 • Gestor de documents

  Espai reservat única i exclusivament als clients de l’empresa, al que podran accedir mitjançant usuari i clau. Existirà una administració remota, des de la que es podran gestionar els usuaris i els documents assignats a ells, i aquests els podran consultar en tot moment a través del seu accés restringit.

  L’administrador del Web podrà afegir, modificar i esborrar documents. Els documents podran ser assignats per què siguin consultats per tots els clients, només per un grup o grups de clients, o tan sols per un determinat client en particular.

  L’administració central tindrà un únic accés d’administrador que podrà ser modificat en qualsevol moment.

  Cada vegada que l’administrador pugi un document s’avisarà amb un e-mail a tots els clients que tinguin assignats aquest document. Aquesta secció tindrà un buscador per paraules clau per accedir a un document determinat i existirà també la possibilitat d’ordenar els documents per títol o data.

 • Localització (adreces,mapa)

  Informació sobre la localització de l’empresa, direccions, telèfons, e-mails, situació del mapa, etc.

 • Contactar (formulari de contacte)

  Formulari de contacte online per enviar qualsevol tipus de consulta a l'empresa per part dels usuaris del Web.

Sol·licitar Informació

Els camps amb asterisc (*) han d'omplir-se obligatoriament

Protección de Datos de carácter personal

En relación a la normativa legal vigente de protección de datos de carácter personal y al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que el responsable de los datos que nos ha proporcionado es ENTORNO DIGITAL, S.A. La finalidad de la recogida es proporcionarle el servicio solicitado, con base legal reglamentada según el Código de Comercio y leyes Complementarias. Sus datos son confidenciales y serán utilizados únicamente para dicha finalidad. Le informamos que mediante la marcación de las casillas entenderemos que consiente el tratamiento de sus datos para cada una de las finalidades indicadas. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición derecho a la transparencia de la información, derecho de supresión, de limitación y de portabilidad dirigiéndose a ENTORNO DIGITAL, S.A. (C/ Santa Anna, 32 Cerdanyola del Vallès / nic@entorno.es ) Paralelamente, tiene derecho a dirigir sus reclamaciones ante las Autoridades de protección de datos.

Asimismo, respecto de los datos personales de terceros que el interesado haya facilitado, el interesado declara bajo su responsabilidad que los terceros han sido informados del tratamiento y su finalidad, todo lo cual han consentido. También declara que los terceros han sido informados de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como de la identidad y dirección del responsable del tratamiento.

Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos en Aviso legal
Chat