Àrea privada
93 594 21 01
Menú

Àrea privada

Assessorament Jurídic


Assessorament Jurídic

GESTIÓ DE COMPRA VENDA DE DOMINIS:
 • Entorno Digital et pot assessorar si necessites adquirir un domini que ja està registrat o necessites cedir o vendre el teu domini a un altre titular.
UDRP (Política Uniforme de Resolució de Disputes de Dominis)
 • És un procediment ràpid pel qual es pot reclamar un nom de domini amb conflicte d’interessos i obtenir la seva cessió immediatament si la OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel•lectual) falla a favor del demandant
 • Entorno Digital, a través dels seus col•laboradors, es farà càrrec de tot el procés legal davant de disputes per un nom de domini (conflictes de marques, etc.)
ESTUDI DE MARQUES I VIGILÀNCIA DE DOMINIS A INTERNET.
 • Assessorem en la compra de dominis per a l’empresa
 • Elecció d’extensions segons l’àmbit d’actuació de la seva empresa
 • Selecció dels noms de dominis més adequats per a la seva marca
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
 • Redacció de clàusules d’informació en la recollida de dades i de petició del consentiment
 • Revisió de contractes amb tercers
 • Revisió de contractes laborals
 • Inscripció de fitxers a l’agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Redacció del Document de Seguretat
INTERNET I CORREU ELECTRONIC
 • Adaptació de webs i portals a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic així com a la resta de la normativa aplicable
 • Assessorament jurídic en la implantació de plataformes de comerç electrònic
 • Assessorament per a l’ús adequat del correu electrònic amb fins comercials

Contacta per més informació

 Els camps amb asterisc (*) han d'omplir-se obligatoriament
Protección de Datos de carácter personal

En relación a la normativa legal vigente de protección de datos de carácter personal y al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que el responsable de los datos que nos ha proporcionado es ENTORNO DIGITAL, S.A. La finalidad de la recogida es proporcionarle el servicio solicitado, con base legal reglamentada según el Código de Comercio y leyes Complementarias. Sus datos son confidenciales y serán utilizados únicamente para dicha finalidad. Le informamos que mediante la marcación de las casillas entenderemos que consiente el tratamiento de sus datos para cada una de las finalidades indicadas. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición derecho a la transparencia de la información, derecho de supresión, de limitación y de portabilidad dirigiéndose a ENTORNO DIGITAL, S.A. (C/ Santa Anna, 32 Cerdanyola del Vallès / nic@entorno.es ) Paralelamente, tiene derecho a dirigir sus reclamaciones ante las Autoridades de protección de datos.

Asimismo, respecto de los datos personales de terceros que el interesado haya facilitado, el interesado declara bajo su responsabilidad que los terceros han sido informados del tratamiento y su finalidad, todo lo cual han consentido. También declara que los terceros han sido informados de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como de la identidad y dirección del responsable del tratamiento.

Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos en Aviso legal
Chat